Space Ball Quiz

THE CHALLENGE: Space Recreation
Journey to Mars

There is a great deal of interest from national space agencies to go to the Moon and Mars. ESA wants to go to the Moon and establish a village there. NASA wants to go to Mars. Astronauts and Cosmonauts from all over the world are already living aboard the ISS. What can they do in their free time? It can’t be all about reading books or game play on computers. Think of new sports or games that could take into account the low gravity (e.g. a space lacrosse game, extreme basketball). What about real or virtual experiences involving the Apollo 11 landing site on the Moon? Or following the paths of Sojourner, Spirit or Curiosity on Mars using a form of cross-country skiing? Think of new ways for to astronauts to use their free time. To present your results develop an app that makes use of virtual reality tools.

Explanation

EXPLANATION

Някога играли ли сте настолни игри.

Представете си, че имате още един участник - Самата игра.

Game Description

Топката обосновава центъра, а около нея са лъчите определящи секторите.


Всеки застава в един от четирите сектора.

Максимум играчи - 4-ма.

Топката се носи във въздуха, заради приспособленията за управление направени по подобие на дронове.

Game Rules

Топката се върти и спира към един от четирите сектора - това е началният играч.

Задава въпрос към човека в този сектор на база предварително зададена тематика.

При отговор се отчита : дали той е правилен : +1 точка или грешен : засилва се по посока сектора и го бута, казвайки му че греши.

При правилен отговор, участникът се премества с едно от четири полета напред, спадащи в даден сектор. При грешен, бива избутван с едно назад.

След това има повторение спрямо следващ сектор.

Еnd

Цикълът се повтаря, докато не се получи от един от секторите 5 верни отговора или на база отпадащ сектор при 3 грешни с избутване извън него

Resources Used
Made inSofia Bulgaria
from the minds of